แฮนด์บอล จากกีฬาเร้าใจ สู่การเดิมพันที่คุ้มค่า

แฮนด์บอลออนไลน์

 แฮนด์บอลเป็นชนิดกีฬาที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ด้วยเทคนิคและวิธีการเล่นที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีรูปแบบที่คล้ายกับการเล่นบาสเก็ตบอลที่มีความเป็นสากลเป็นอย่างมาก มีจุดที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จึงทำให้ความนิยมในการเล่นแฮนด์บอลมีสูงมากตามกีฬาบาสเก็ตบอลไปด้วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ากีฬาแฮนด์บอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ได้อานิสงค์ความนิยมตามไปติดๆ กับกีฬาบาสเก็ตบอลนั่นเอง

  ดังนั้นกีฬาแฮนด์บอลจึงกลายเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลาไม่นานนัก ด้วยรูปแบบและวิธีการเล่นที่มีพื้นฐานมาจากกีฬาบาสเก็ตบอล อีกทั้งยังต้องใช้สนามและอุปกรณ์การเล่นที่คล้ายคลึงกัน จึงยิ่งทำให้ผู้คนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่น กฎ กติกามารยาทที่มีความเป็นสากลได้ง่ายยิ่งขึ้น

ประวัติกีฬาแฮนด์บอล

  อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากีฬาแฮนด์บอลมีต้นกำเนิดมาอย่างยาวนานแล้ว เพียงแต่เพิ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทย แต่สำหรับต่างประเทศนั้นกีฬาแฮนด์บอลได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยทีเดียว โดยกีฬาแฮนด์บอลได้เริ่มต้นมาจากประเทศเยอรมัน (GERMAN) ในราวศตวรรษที่ 19 โดยครูสอนพลศึกษาชื่อ ดอนเเรด คอช (Donrad Koch)ซึ่งได้ดัดเเปลงวิธีการเล่นอาศัยทักษะพื้นฐานจากการเล่นฟุตบอลเเละบาสเกตบอล ระยะเเรกเรียกชื่อกีฬาแฮนด์บอลแตกต่างกันเช่น ฮอกกี้มือ โปโลบก เเละมีจำนวนผู้เล่นทีมละ 11 คนเหมือนฟุตบอล

  สำหรับการเผยแพร่การนำกีฬาแฮนด์บอลเข้ามาในประเทศไทยนั้นพบว่า กีฬาแฮนด์บอลได้นำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 โดย อาจารย์ กอง วิสุทธารมย์ อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา ในสมัยนั้นแฮนด์บอลยังนิยมการเล่นแบบ 11 คนอยู่ แต่คนไทยเราไม่ค่อยจะนิยมเล่นกีฬาประเภทนี้กันเลยถูกยกเลิกไป ซึ่งอาจเป็นเพราะประเทศไทยสามารถเล่นฟุตบอลได้ตลอดฤดูกาล กีฬาแฮนด์บอลจึงไม่เป็นที่นิยมเล่นดังกล่าว

  จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ.2500 อาจารย์ ชนิต คงมนต์ ได้ไปดูงานด้านพลศึกษาในประเทศเดนมาร์ก และสวีเดน ได้นำกีฬาแฮนด์บอลนี้มาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง เพราะเห็นว่ากีฬานี้มีประโยชน์มากเนื่องจากใช้สถานที่ไม่กว้างมาก จะใช้สนามหญ้า สนามคอนกรีต พื้นดิน หรือพื้นไม้ก็ได้ ดังนั้นเมื่อกลับมาเมืองไทยจึงได้เริ่มบรรจุเข้าสอนในโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย และวิทยาลัยพลศึกษาก่อนที่อื่นเพื่อเป็นการทดลอง และต่อมาก็ได้เผยแพร่ไปตามโรงเรียนต่างๆ บ้าง แต่ก็ยังไม่กว้างขวางนัก

  สำหรับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกีฬาแฮนด์บอลในปัจจุบันวิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศได้บรรจุวิชาแฮนด์บอลไว้ในหลักสูตร ตลอดจนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2518 ได้กำหนดเป็นวิชาบังคับ จึงนับได้ว่ากีฬาแฮนด์บอลเป็นที่รู้จักและนิยมกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักเรียนวิทยาลัยพลศึกษา และประชาชนคนไทยมากยิ่งขึ้น

  แฮนด์บอลได้บรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาของวิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศที่กรมพลศึกษาเป็นเจ้าภาพ เมื่อ พ.ศ. 2524 โดยการใช้กติกาการแข่งขันสากลฝ่ายละ 7 คน ปัจจุบัน นายปรีดา รอดโพธิ์ทอง อธิบดีกรมพลศึกษา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และสภาพของคนไทย จึงได้ส่งเสริมและให้มีการฟื้นฟูกีฬาประเภทนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยให้กองกีฬากรมพลศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งจัดให้มีการอบรมผู้ฝึกสอน อบรมผู้ตัดสิน พร้อมทั้งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลในกีฬากรมพลศึกษาเป็นประจำทุกปี

กีฬาแฮนด์บอลกับการสร้างความรู้จักให้กับคนไทย

  เพราะกีฬาแฮนด์บอลได้ถูกนำไปบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในประเทศไทยด้วย จึงทำให้เด็กๆ และคนรุ่นใหม่เรียนรู้และเข้าใจถึงกีฬาชนิดนี้กันอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่ากีฬาแฮนด์บอลจึงถูกสอนกันต่อเนื่องตลอดไป จากรุ่นสู่รุ่น และยังมีการจัดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกระหว่างโรงเรียนกันอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะสร้างชื่อเสียงของกีฬาแฮนด์บอลให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแล้ว ยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับผู้เล่นได้ด้วย

จากกีฬาสู่เกมเดิมพันที่สร้างเงินได้ง่ายขึ้น

  เมื่อเป็นเกมกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มฐานผู้เล่นนักพนันเป็นจำนวนมากด้วย เพราะการเดิมพันกับกีฬาแฮนด์บอลมีรูปแบบวิธีการแทงพนันที่เล่นง่าย ได้เงินเร็ว อีกทั้งในขณะแข่งขันผู้เล่นพนันก็สามารถร่วมลุ้นและสนุกสนานได้ไม่แพ้เกมกีฬาชนิดอื่นๆ เลย

เรื่องน่าสนใจ